Dostawa Orlen Paczką jedyne 4.99PLN ❤️ Dostawa Paczkomatem jedyne 5.99PLN

K.A.D. – Karty Aktywności Dzieci

Karty KAD przeznaczone są dla:

  • psychologów
  • pedagogów
  • psychoterapeutów
  • rodziców dzieci w wieku szkolnym

Karty aktywności dziecięcej znajdują zastosowanie w terapii psychologicznej dziecka i jego rodziny oraz w treningu umiejętności społecznych w przedszkolu i szkole

podstawowej. Ich uniwersalny charakter daje okazję do wielu zastosowań.

Podczas treningu umiejętności społecznych przy pomocy kart, dzieci uczą się rozumienia charakteru codziennych aktywności (umysłowe, ruchowe, relaksujące itd.) i zarządzania własnym czasem. Karty pomagają w treningu komunikacji rówieśniczej, autoprezentacji, rozpoznawaniu własnych potrzeb oraz stanów emocjonalnych.

W terapii indywidualnej karty służą do nawiązywania relacji dziecko-terapeuta, określaniu obszarów problemowych w życiu dziecka, umożliwiają zwrócenie uwagi na potrzeby najmłodszych oraz funkcje różnych czynności podejmowanych w ciągu dnia. Karty umożliwiają rzetelne przyjrzenie się aktywnościom, na które kładzie się nacisk w rodzinie, a których brakuje, co w konsekwencji może powodować frustrację, trudne emocje i niepożądane zachowania dziecka.

Zestaw zawiera: 32 dwustronne karty aktywności i potrzeb, obszerną instrukcję podzieloną na część dlaprofesjonalistów i część dla rodziców.