Dostawa Orlen Paczką jedyne 4.99PLN ❤️ Dostawa Paczkomatem jedyne 5.99PLN

Eduterapeutica Lux Logopedia – Dźwięczność to zbiór 500 ćwiczeń interaktywnych na zajęcia z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W pakiecie otrzymasz gotowe karty pracy, dzięki którym udoskonalisz wymowę głosek dźwięcznych. 

Co zawiera Eduterapeutica Lux Logopedia -Dźwięczność?

  • 500 ćwiczeń interaktywnych, 
  • karty pracy,
  • ćwiczenia z głoskami: “w”, “wi”, “b”, “bi”, “d”, “z” “ż”, “rz”, “ź”, “dz”, “dź”, “dż”, “g”, “gi” w izolacji, sylabach, logotomach, w wyrazach w nagłosie, wygłosie oraz pozycji interwokalicznej, a także w zdaniach.